Szanowni Panstwo,

W zwiazku z wejsciem w zycie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, ze:

Administratorem danych jest Przemyslaw Jasinski PLANT, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych zwiazanych z informowaniem o biezacych sprawach Sklepu, w tym na potrzeby biezacego kontaktu(wysylanie zakupionych przedmiotów, informacji sms/newsletter), w celach analitycznych i statystycznych.

Ponizej kilka szczególowych informacji – zachecamy do zapoznania sie z nimi:

1. Nasze dane kontaktowe to: PLANT SKLEP, ul. Sandomierska 13/103,
02-567 Warszawa. W kazdej sprawie dotyczacej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: sklep@plantsklep.pl lub pod numerem telefonu: 533 197 047.

2. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbednosc tego przetwarzania do wykonania zlecenia, a takze nasz uzasadniony interes, w szczególnosci polegajacy na informowaniu Panstwa o nowosciach w sklepie, a takze na prowadzeniu dzialan analitycznych w celu poprawy jakosci uslug, mozliwosci dochodzenia ewentualnych roszczen oraz na mozliwosci zapytania Pani/Pana o zgode niezbedna do przedstawienia naszej oferty.

3. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez Administratora przez okres niezbedny do realizacji jego celów oraz wynikajacych z przepisów prawno-podatkowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane zadnym innym podmiotom.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda podmioty, którym Administrator ma obowiazek przekazywac Pani/Pana dane na gruncie obowiazujacych przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze Administrator przetwarzajac Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporzadzenia 2016/679.

8. Podanie przez osobe zamawiajaca jej danych osobowych jest niezbednym warunkiem do wykonania umowy zlecenia.

9. Administrator zobowiazuje sie do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych przed dostepem osób nieupowaznionych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.